طراحی هویت بصری پارت برق ایرانیان

(طراحی آرم ( نشان تجاری

طراحی کاتالوگ

طراحی بسته بندی

طراحی و ساخت هدایای تبلیغاتی

طراحی آگهی ها و پوستر ها

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی هویت بصری و خلق برند
 :شرکت پارت برق ایرانیان، شامل
(طراحی لوگو (نشان تجاری .
طراحی اوراق اداری .
طراحی کاتالوگ و بروشور .
طراحی ابزار بازاریابی، تبلیغات و هدایای تبلیغاتی .
طراحی غرفه های نمایشگاه .
طراحی سازههای نمایشگاهی .
طراحی بسته بندی محصولات .
طراحی آگهی مجلات .

طراحی اوراق اداری

طراحی بسته بندی

طراحی و ساخت سازه های نمایشگاهی

طراحی آگهی ها و پوستر ها

طراحی آگهی ها و پوستر ها

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

مشتری:
پارت برق ایرانیان
تاریخ:
1394 - 1395