طراحی هویت بصری پارت برق ایرانیان

(طراحی آرم ( نشان تجاری

طراحی کاتالوگ

طراحی بسته بندی

طراحی و ساخت هدایای تبلیغاتی

طراحی آگهی ها و پوستر ها

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی هویت بصری و خلق برند
 :شرکت پارت برق ایرانیان، شامل
(طراحی لوگو (نشان تجاری .
طراحی اوراق اداری .
طراحی کاتالوگ و بروشور .
طراحی ابزار بازاریابی، تبلیغات و هدایای تبلیغاتی .
طراحی غرفه های نمایشگاه .
طراحی سازههای نمایشگاهی .
طراحی بسته بندی محصولات .
طراحی آگهی مجلات .

طراحی اوراق اداری

طراحی بسته بندی

طراحی و ساخت سازه های نمایشگاهی

طراحی آگهی ها و پوستر ها

طراحی آگهی ها و پوستر ها

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

مشتری:
پارت برق ایرانیان
تاریخ:
1394 - 1395
چند نکته مهم در طراحی بسته بندی
- طراحی نام محصول (Brand Name) مهمترین بخش از طراحی بسته بندی ست و بنیان طرح شما را شکل می دهد. طراحی مناسب و جذابِ نام محصول می تواند نیمی از راه طراحی بسته بندی را برای طراح گرافیک هموار نماید. همچنین انتخاب واژه مناسب با محصول و هماهنگ با فرهنگِ بازار هدف نقش مهمی در موفقیت فروش محصولات ایفا می کند. - رنگ آمیزی مناسب با در نظر گرفتن سلایق و روحیات جامعه مصرف کننده ی محصول عامل مهم دیگری در خلق یک بسته بندی موفق است. همچنین توجه به این موضوع که مخاطبین و مصرف کنندگان محصولِ شما مردان، زنان، کودکان و یا ترکیبی از این جمعیت هستند بر انتخاب رنگ ها تاثیر گذار خواهد بود. - استفاده از یونیفورم و ثبات در روحیه طراحی بسته بندی یک نام تجاری (در محصولات متنوع همان نام تجاری) موضوع بسیار مهمی ست. زیرا طرح کلی بسته بندی، طرح نام محصول و رنگ آمیزی آن در حافظه بلند مدت مشتریان نقش می بندد و حس اطمینان را در آنان تقویت می کنند، همچنین طرح منحصر به فرد بسته بندی موجب تمایز محصولِ سازمان از رقبا می گردد. از اینرو طراحی بسته بندی محصولات سالها بدون تغییر باقی می مانند. لذا در ابتدای طراحی باید بدین موضوع توجه کافی داشت تا با تغییرات مکرر خدشه یی در ارتباط بصری با مشتریان حاصل نشود. - یک طراحِ بسته بندی علاوه بر آنکه باید گرافیست خلاق و با تجربه یی باشد باید از فرایند تولید، تکنولوژی و مواد مورد استفاده در صنعت بسته بندی اطلاعات کامل و به روزی داشته باشد تا بتواند هزینه و زمان بندی را در تولید بسته بندی به درستی پیش بینی و محاسبه کند. یک بسته بندی خوب می تواند برای محصول ارزش افزوده ایجاد کند اما هزینه آن نباید به قدری افزایش یابد که توان رقابت با محصولات مشابه را با مشکل مواجد نماید.

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram