طراحی کمپین تبلیغاتی بسته های هگزان

طراحی آگهی جهت مجلات

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

طراحی و تولید لیبل محصولات

طراحی و تولید لیبل محصولات

طراحی کمپین تبلیغاتی بسته های هگزان

طراحی کمپین تبلیغاتی
:مواد شوینده هگزان، شامل
گرافیک محیطی و پوسترهای نمایشگاهی .
...آگهی، کاتالوگ، بسته بندی، ساک خرید و .

طراحی و تولید ساک مقوایی

طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی و تولید لیبل محصولات

طراحی و تولید لیبل محصولات

:مشتری
هگزان
:خدمات ارائه شده
طراحی کمپین تبلیغاتی بسته ها
:تاریخ
1390

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram