طراحی هویت بصری شرکت همیار ماشین

طراحی اوراق اداری

طراحی ماشین های سرویس و خدمات

طراحی وب سایت

طراحی و تولید استندهای نمایشگاهی

طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی و ساماندهی هویت بصری
:شرکت همیار ماشین شامل
طراحی تابلو نمایندگی ها .
طراحی سازه های نمایشگاهی .
اصلاح آرم .
طراحی اوراق اداری .
طراحی کاتالوگ .
طراحی ابزار بازاریابی .
طراحی غرفه های نمایشگاه .

طراحی کاتالوگ

طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی

طراحی و تولید سازه های نمایشگاهی

طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی

طراحی و تولید ساک مقوایی

مشتری
همیار ماشین آسیا
تاریخ:
1390

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram