طراحی هویت بصری برند میکاییلیان

( طراحی آرم ( لوگو

طراحی لیبل محصولات

طراحی لیبل محصولات

طراحی استند سمپلینگ

طراحی ست اوراق اداری

طراحی لیبل محصولات

طراحی لیبل محصولات

طراحی لیبل محصولات

طراحی و تولید کارتون محصولات شرکت میکائیلیان

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

 طراحی هویت بصری و برند سازی
:فرآورده های گوشتی میکائیلیان، شامل
(طراحی لوگو (نشان تجاری .
طراحی اوراق اداری .
طراحی بسته بندی ها .
طراحی ابزار بازاریابی .
طراحی سازه های نمایشگاهی .

مشتری:
محصولات گوشتی میکاییلیان
خدمات ارائه شده:
برندسازی
تاریخ:
1394 - 1395

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram