طراحی هویت بصری شرکت سیناتا

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی هویت سازمانی
:شرکت ســیناتا شامل
(طراحی آرم (نشان تجاری .
طراحی اوراق اداری .
طراحی کاتالوگ .
طراحی ابزار بازاریابی .
طراحی سازه های نمایشگاهی .

مشتری:
سیناتا
تاریخ:
1395

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram