طراحی هویت بصری سازه پایدار

طراحی اوراق اداری

طراحی کاتالوگ

طراحی و ساخت استندهای نمایشگاهی

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی هویت بصری
:شرکت سازه پایدار شامل
اصلاح لوگو .
طراحی برچسب و بسته بندی نمونه محصول .
اوراق اداری  طراحی .
طراحی پوستر و سازه های نمایشگاهی .
طراحی کاتالوگ، بروشور و فلایر .
… طراحی زونکن، جلد تقویم و .
طراحی آگهی مجلات .
طراحی ساک مقوایی .
طراحی سالنامه .


طراحی و ساخت انواع ساک مقوایی

طراحی و ساخت جعبه نمونه محصول

طراحی و ساخت سازه های نمایشگاهی

مشتری:
سازه پایدار
تاریخ:
1394 - 1395

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram