طراحی هویت بصری تک ژن

( طراحی لوگو ( طراحی آرم

طراحی کاتالوگ

طراحی و تولید استندهای نمایشگاهی

طراحی بسته بندی

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

طراحی هویت بصری
:شرکت تک ژن، شامل
(طراحی لوگو (نشان تجاری .
طراحی اوراق اداری .
طراحی کاتالوگ .
طراحی ابزار بازاریابی .
طراحی سازههای نمایشگاهی .
طراحی بسته بندی محصولات .

طراحی اوراق اداری

طراحی و تولید ساک مقوایی

طراحی و تولید سازه های نمایشگاهی

طراحی و تولید استندهای نمایشگاهی

مشتری:
شرکت دانش بنیان تک ژن زیست
تاریخ:
1390

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram