طراحی هویت بصری بانک ملی

طراحی تابلو شعب

طراحی پرده شعب

طراحی پوستر ها

مجموعه خدمات ارائه شده در جهت برندینگ

 طراحی هویت بصری
:بانک ملی، شامل
( آرم (بروز رسانی و تغییر رنگ نشان .
طراحی یونیفرم تابلو شعب .
… طراحی دکوراسیون شعب شامل: کاغذ دیواریها، پردهها، گیشهها و .
پاکت، کارتهای هدیه و بن کارت .
پوسترها .

طراحی کارت های هدیه و پاکت ها

طراحی باجه ها

طراحی کاغذ دیواری ها

مشتری
بانک ملی
Date:
تابستان 1393

related works

lines
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram